Böcker

Antologi och jubileumsbok

”Träningshacks: den vetenskapliga vägen till bättre resultat och hälsa”, Polaris, 2022. En antologi med texter som tidigare publicerats i Svenska Dagbladet. Jag medverkar som en av flera skribenter.”För en barndom fri från våld”, Förlaget Näringslivshistoria, 2019. En jubileumsbok från Childhood. Jag medverkar som en av flera skribenter.